Chào Mừng Tới Giáo Xứ Lã Điền

Hân Hạnh Được Đón Tiếp

 


Giáo Phân Bùi Chu


Giáo Hạc Báo Đáp


Giáo Xứ Lã Điền


Vị Trí :


Xã Điền Xá


Huyện Nam Trực


Tỉnh Nam Định